• Whole wheat bread is a good choice for breakfast.

    Whole wheat bread is a good choice for breakfast.

Recommended:

Semèn Gwosès pa Semèn

Mande ki jan tibebe w la ap grandi? Sa a semèn gwosès pa semèn tablo ka di ou sa ki ti bebe w la ap fè ak ki jan li / li ap grandi.

Kriye li soti Metòd-Ferber Metòd

Te kriye Ferber a li soti metòd te byen defini ane apre divilge premye liv l 'yo. Li ensiste konsèp nan ap tann pwogresis ak fè ti bebe a tonbe tounen nan dòmi sou kont yo. Aprann kijan ou ka dòmi efikas tren ti bebe ou a ak metòd sa a.

Ti bebe Vaksinasyon Orè

Konprann orè vaksinasyon tibebe ka difisil paske ti bebe nan diferan laj bezwen vaksen diferan. Sèvi ak orè sa a kòm yon gid epi konsilte pedyat ou a pou pi bon fason yo vaksinen pitit ou a.